CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

PHẦN 1: THIẾT KẾ TRÊN PHOTOSHOP

  • Ảnh động GIF nâng cao
  • Xử lý video với Photoshop
  • Hiểu và thiết kế banner GDN

PHẦN 2: THIẾT KẾ TRÊN ILLUSTRATOR

  • Bài tập thiết kế banner Du lịch
  • Bài tập thiết kế banner Spa
  • Bài tập thiết kế banner khuyến mại
  • Bài tập thiết kế banner Kid

PHẦN 3: TƯ DUY THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  • Tư duy về màu sắc & bố cục từ cơ bản đến chuyên sâu

PHẦN 4: TƯ DUY THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

  • Tư duy về màu sắc & bố cục từ cơ bản đến chuyên sâu

THỜI GIAN HỌC

 • Thời lượng: 12 buổi học
 • Thời gian: 18h30-20h30, thứ 2-4-6 hàng tuần
 • Địa điểm: 360 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội